ਮਦਦ

ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ. ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੜਣਯੋਗਤਾ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣਾ

ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਪਾਠ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮਿਆਰੀ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਆਈਕਾਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਆਈਕਾਨ

ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਆਈਕਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਓ A-: ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਦਾ ਆਕਾਰ A: ਡਿਫੌਲਟ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਓ A +: ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

ਰੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

ਰੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਨੋਟ: ਰੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ / ਡਾਉਨਲੋਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 02-11-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 02/11/2018 - 10:26
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ